גילי תמיר

מפתחות:
גלצניקים

בתפקיד עצמה

2017שבת חברתית
מנחה
1999צה"ל יוצא שבת
מגישה
1999בוקר טוב צה"ל
מגישה

צבא

  • שדרנית בגלי צה"ל