גילת חדי

מפתחות:
בית צבי

שחקנית

1993זהר
מלכה עורקבי