גיל אשרי

מפתחות:
סם שפיגל

במאי

2004אביגיל

מפיק

2005חיילת בודדה

תסריטאי

2011אליפים
2004אביגיל

שחקן

2015היורד למעלה
אמו

תפקידים שונים

2003שיבולת בקפה
ע. במאי