גיל גת

בתפקיד עצמו

2013הכוכב הבא
עונה ראשונה / מקום 2 עם אריה גת

קשר משפחתי