גיתית אזולאי

שחקנית

2016גיבורה
("האחות / חבלי לידה")
2014אנטי וירוס
אורלי מלאכי