גליה הרטמן

מפיקת דיבוב

+2019לודג' 49
+2019טרור
+2019פינקי מלינקי
2018דיאטלנד
2018הדור הבא
2018האפ ולאונרד

מדבבת

+2019לודג' 49
דיינה
+2019פינקי מלינקי
גברת הילטופ / דמויות שונות
2018דיאטלנד
ברברה
2018טרזן וג'יין
דמויות שונות