גליה הרטמן

מפיקת דיבוב

+2020נוספרטו
+2020לודג' 49
+2020פינקי מלינקי
2020האימה: קלון
2018דיאטלנד
2018האימה
2018הדור הבא
2018האפ ולאונרד

מדבבת

+2020לודג' 49
דיינה
+2020פינקי מלינקי
גברת הילטופ / דמויות שונות
2020האימה: קלון
2018דיאטלנד
ברברה
2018טרזן וג'יין
דמויות שונות

תפקידים שונים

1996אגדה מרוקנית
ע. הפקה