גלית חינקיס

עורכת

1992שרירים קטנים
1992דיג דיג דוג

תפקידים שונים

1994מחר שבת
ע. במאי
1993עוד דיג דיג דוג
ע. הפקה
1991שירים קטנים 6
ע. עריכה
1991שירים קטנים 5
ע. עריכה
1991שירים קטנים 3
ע. הפקה / ע. עריכה
1991שירים קטנים 2
ע. עריכה / ע. הפקה