גלעד דויטש

עורך

+2019המלון של פיני
2018דה בוקס
2018פול מון
2017מצווש
2016קינגים
2014אזור א'

שחקן

2014מי נתן לך רישיון?
אפי נעמן

תפקידים שונים

+2019בתולות
ע. במאי
2017במדינת תל אביב
ע. הפקה
2016ילד טוב ירושלים
ע. במאי
2016מלאך של אמא
ע. במאי
2014מי נתן לך רישיון?
ע. במאי
2012שיחות אחרונות
ע. הפקה
2011איך רצחתי את רבין
ע. הפקה
2008טופי והגורילה
ע. הפקה