גל פישל

שחקן

2022שעת אפס
חבר של אגם
2021שטיסל
יוס׳לה וייס

אישים בפייסבוק | מדיניות פרטיות