גל רז

במאי

2018לאהוב את אנה
2017המתמחים

עורך

2018לאהוב את אנה
עורך ראשי
2017המתמחים
2015המתנחל

תפקידים שונים

2018שלטון הצללים
פיתוח