גנדי יוסים

שחקן

2015המדרשה
מר פאמיק
2015תא גורדין
גיאורגי טיטוב