דבורה דותן

שחקנית

1971חדווה ושלומיק
מירי
1968השכונה שלנו
רוזה
1968כל ממזר מלך

הרכבים

2005להקת הנח"ל

שירים

1967בתי את בוכה או צוחקתעם עליזה רוזן

מאחורי הקלעים

  • הייתה בלהקת התרנגולים