דבורה מורג

מפיקה

1997אולפן החופש הגדול
1995אוטוטו
1990זהו זה!

עורכת

1997אולפן החופש הגדול
1995אוטוטו

תפקידים שונים

1987רחוב סומסום
אחראית דיבוב