דבורה קיציס

עורכת

+2021שירה חדשה
+2021מלווה מלכה
+2021קבלת שבת
2009יליד הארץ
2009ציפורי שיר

בתפקיד עצמה

+2021שירה חדשה
מגישה
+2021מלווה מלכה
מגישה

תפקידים שונים

2012סרוגים
ייעוץ מוזיקלי