דדי שלזינגר

מוזיקה

1995אפרוחים
לחנים ל"שיר הכובע"