דודו סעדה

בתפקיד עצמו

2017שניים בשתיים
מגיש (יום א')