דודיק מזור

בתפקיד עצמו

2012הכלב של המדינה
מנטור

כללי

  • מנכ''ל "דוג סקול" - המרכז לכלבנות מתקדמת