דודי אורן

במאי

2019מחוז ירושלים
2018שלטון הצללים
במאי עריכות
2016כחולים
במאי עריכות

עורך

2019מחוז ירושלים
עורך ראשי
2018היום בעוד שנה
2018מחוברים פלוס
עורך וידאו
2016כחולים
2012מחוברים
עורך וידאו