דודי מור

מפתחות:
במאים

במאי

1997המוסד
1988פסטיגל 88 - הצגת ממלכת האור
במאי ילדים
1987פסטיגל 87 - הצלת הגן מההריסה
בימוי ילדים

מוזיקה

1993פסטיגל 93 - אב ובתו בפסטיגל
הדרכה מוזיקלית לילדי הפסטיגל
1990פסטיגל 90 - ריב על הנחיית הפסטיגל
הדרכה מוזיקלית לילדי הפסטיגל
1986פסטיגל 86 - רדיו
הדרכה מוזיקלית לילדי הפסטיגל
1985פסטיגל 85
הדרכה מוזיקלית לילדי הפסטיגל

תפקידים שונים

1989זהו זה!
ע. הפקה