דודי עוזיאל

מפתחות:
בית צבי

שחקן

2001טירונות
שליש