דוד בן בסט

גיל:74  (נולד ב-19/12/1944)
מפתחות:
אנשי עסקים

בתפקיד עצמו

+2019הנבחרים
מגיש

קשר משפחתי

כללי

קרדיט תמונה:
רדיוס 100FM