דוד גלבוע

בתפקיד עצמו

2004המניפולציה
מנחה
2003תיק תקשורת
מנחה
1988יומן
מגיש