דוד חסקי

מפיק

1997עושים סרט: פרח לב הזהב
מפיק אחראי