דוד פיליאבסקי

בתפקיד עצמו

2012מסע קיץ
מתמודד בנבחרת הבנים