דוד שביט

שחקן

2017נבסו
עוזי
2017הקלמרים
אודי שבלונה
2015רון
זקן בתאונה
2014רמזור
קברן
2013המגיפה
דוביק
2013אבודים באסיה
יושקה