דוינה קבלסון

שחקנית

2012עולם אחר
הבת
2012סרק סרק
רושל אורן
2010עספור
שפרה