דין טלקר

גיל:24  (נולד ב-22/1/1996)

שחקן

2004סוף העולם שמאלה
חנוכה טלקר

קשר משפחתי