דינה זילברג

מפתחות:
סם שפיגל

מפיקה

2015עיקרון החסד

תפקידים שונים

+2019מלכות
ניהול תסריט
+2019פוראבר
ניהול תסריט
2018כפולה
ניהול תסריט