דליה גור

מפתחות:
בית צבי

שחקנית

1980המשחק האמיתי
נועה
1977בוא נפוצץ מיליון
אחות בבית אבות
1976קוני למל בתל אביב
דבורל'ה שמשון