דליה לי שטורך

שחקנית

+2020התחנה
יובל "פיקה" איתן