דן קציר

גיל:50  (נולד ב-1969)

בתפקיד עצמו

2012טלסינמה
מנחה