דנה כוגן

מפיקה

1996מר מאני
1992בוצ'ה
1986לחם
1978חפיף

בתפקיד עצמה

2012אתם שם בבית

קשר משפחתי