דנה שבתאי

עורכת

+2021רשימת חיסול
2019זמן אמת
2017טוקר בשישי
עורכת אחראית רשת
2017שיחת היום
עורכת אחראית רשת
2015מדברים על זה
עורכת אחראית רשת

תפקידים שונים

+2021רשימת חיסול
תחקיר