דניאלה זליגובסקי

עורכת

2015שכונה

תסריטאית

2016החממה
עריכה וייעוץ עלילתי