דניאל דרחי

שחקן

2019אהבה בשלייקס
שגיא

בתפקיד עצמו

2012בית ספר למוסיקה - עולים כיתה
2011בית ספר למוסיקה
תלמיד בכיתה של משה פרץ