דניאל פארן

גיל:71 (נפטר ב-15/12/2018) (סרטן)
נולד ב:2/1/1947
נולד בשם:דניאל פרנטרוג