דני גולדברג

מפיק

2015היורד למעלה

שחקן

2015היורד למעלה
גבר בכרמלית