דני לוז

שחקן

2013מחכים לסורקין
רמזן
2007תיק יהלום
אמיר
1993עניין של זמן
אבא של אלון