דני מטלון

תפקידים שונים

1995אקשן
מקליט
1989אחד באפריל
מקליט
1986זהו זה!
צליל
1985שניים אוחזין
צליל
1984בלי סודות
הקלטת פילם