דריה פורמן

מפתחות:
תלמה ילין

שחקנית

2015אם וכאשר
הבת של נמרוד
2014סברי מרנן
הבת של משה ואורנה
2012הנותנת
נועה