הדס ורדי

עורכת

2017טיול אחרי צבא
עורכת אחראית כאן
2017עד כאן!
עורכת אחראית כאן
2017המרדף
עורכת אחראית כאן
2017ההחלטה
עורכת ראשית
2015חיים חדשים
2012על כל הקופה

יוצרת

2018ההחלטה