הדר דינר

מפיקה

+2021חשיפה עם חיים אתגר
+2021המתחזים
2019כפולה
מפיקה בפועל
2018לאהוב את אנה
מפיקה בפועל

תפקידים שונים

2017המכולה
ניהול הפקה