הדר פריאנטה

תסריטאית

2018הערב יהיו כאן

תפקידים שונים

2018הערב יהיו כאן
רכזת מערכת