הילה אבירם

מפיקה

2016שמיניות באוויר
מפיקת פוסט
2013שבלולים בגשם
2012גברים בלתי נראים

תפקידים שונים

2016שמיניות באוויר
ניהול חומרי ארכיון