הינד איוב

שחקנית

2006רחוב סומסום
איבתיסאם
2003סיפורי סומסום
איבתיסאם