הלית ישורון

גיל:79  (נולדה ב-2/4/1942)

שחקנית

1971התרנגול
אריאלה
1971חדווה ושלומיק
דניאל
1969מקרה אישה
1968איריס

קשר משפחתי