הלל לוסקי

מפיק

2012קוקאין לעניים
2011עורף
2011מגע

שחקן

2009כרמל

תפקידים שונים

2015רוני והלהקה
ע. הפקה