הלל נאמן

גיל:89  (נולד ב-23/11/1929)
נולד בשם:הלמוט פריש

קשר משפחתי

כללי

  • עלה בגיל 7 מאוסטריה