הנומן אספלר

נולד בשם:אייל אספלר

שחקן

1975ריצ'רץ'