הנרי ברטר

מוזיקה

1993מוצ"ש
1990קריאת כיוון
שיר פתיחה (ביצוע ולחן)
1988מצלמה בלי בושה
1988מלך הסלים